ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁହି ଚାବଲାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିଲେ ଏହି ଯୁବକ, ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ସମୟରେ ହେଲା କିଛି ଏପରି କି

ଏପରି ଦେଖିବା କୁ ଗଲେ ବଲିଉଡ ର ପ୍ରତୋକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଙ୍କ ର ଜୀବନ ର ଅନେକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି I ପ୍ରତୋକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଙ୍କ ର ଜୀବନ ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିର୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ I ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଙ୍କ ର ଜୀବନ ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟ ରେ କହିବା କୁ ଯାଉଛୁ I 90 ଦଶକ ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଚି I ଏକ ସମୟ ରେ ଜୁହି ଚାୱଲା ସୁପର ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ I

ଆଜିକା ସମୟ ରେ ଜୁହି ଚାୱଲା ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ରୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ରେ ନିଜ ର ଅଭିନୟ ର ପାରଦର୍ଶିତା କୁ ନେଇ ସେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି I ସାରୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସନି ଦେୱଲ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତୋକ ଅଭିନେତା ଙ୍କ ସହ ଜୁହି ଚାୱଲା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି I ଆଜିକା ସମୟ ରେ ମଧ୍ୟ ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କ ର ସୁନ୍ଦରତା ରେ କୌଣସି କମି ଆସିନାହିଁ I

ଆପଣ ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କ ର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟ ରେ ତ ଜାଣିଲେ ବର୍ତମାନ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ର ପର୍ଶନଲ ଲାଇଫ ବିଷୟ ରେ I ଜୁହି ଚାୱଲା ଜଣେ ଯୁବକ ଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ I ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ର ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା I କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଘଟଣ କୁ ନେଇ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧୁରା ରହି ଯାଇଥିଲା I ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ଏହି ଘଟଣା I ଜୁହି ଚାୱଲା ବଲିଉଡ ରେ ଅନେକ ସୁପର ହିଟ ଫିଲ୍ମ ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି I

ଫିଲ୍ମ କୟାମତ ସେ କୟାମତ ତକ ରେ ଅମୀର ଖାଁ ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ରେ ହିଁ ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କୁ ଏହି ଯୁବକ ଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ହେଇଥିଲା I ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅମୀର ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କହୁନାହୁଁ I ଅମୀର ଙ୍କ ର ଭଣଜା ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ I ଜୁହି ଚାୱଲା ଓ ଇମ୍ରାନ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଶ ଆଗେଇଯାଇଥିଲା I

ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟ ରେ ଇମ୍ରାନ , ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ I ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟ ରେ ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କ ପାଁଇ ଇମ୍ରାନ ଏକ ରିଂ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ I କିନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ ସେତେବେଳେ , ଜୁହି ଚାୱଲା ଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ ରେ ବହୁତ ସାନ ଥିଲେ I ଏହି କାରଣ ରୁ ଉଭୟ ଙ୍କ ର ବିବାହ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଇ ନ ଥିଲା I