ଚାଣକ୍ୟ ଙ୍କର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର, ଏପରି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ନିଜ କାବୁରେ ବଶୀଭୂତ

ବଶୀକରଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ନିଜ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେ ରଖିବା ଖୁବ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ I ପ୍ରତୋକ ଲୋକେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ରେ ଲୋକ ଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ I କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇ ନ ଥାଏ I ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏପରି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା କି ଅସମ୍ଭବ କ ଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ I ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜ ରେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ I

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ I ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟ ଙ୍କ ର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଥାଏ I ଚାଣକ୍ୟ ଙ୍କ ର ନୀତି କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ I

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଙ୍କ ର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହେ ଲୁବ୍ଧମଥେନ ଗୃହିଯାତ ଶତାବ୍ଦମାଜଳୀକରଣ , ମୂର୍ଖ ଚନଦନରୁବୃତ୍ୟା ଚ ୟଥାର୍ଥନ୍ଵୟନ ପଣ୍ଦିତମ II

ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଲୋଭି ହେଇଥାନ୍ତି ପଇସା ଦେଖିକି ଅହଂକାର କରିଥାନ୍ତି ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ସମୁଖ ରେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଯୋଡି ନିଜ ମହାନତା ର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ I ଏପରି ଉପାୟ ରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ I

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପରିପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ର ଲୋକେ ରହିଥାନ୍ତି କିଛି ଧନ ର ଲୋଭି ହେଇଥାନ୍ତି ତ କିଛି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି I କିଛି ମୂର୍ଖ ହେଇଥାନ୍ତି ତ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ବି ଥାନ୍ତି I ତେବେ ଏପରି ଲୋକ ଙ୍କୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇପାରିବ I

ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଘମଂଡୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସେପରି ଲୋକ ଙ୍କୁ ଉଚିତ ସଂମାନ ଦେଖାଇ ହିଁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଇପାରିବ I ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ହିଁ ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇପାରିବ I

ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ଆଜି ବି ଚାଣକ୍ୟ ଙ୍କ ର ଏହି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ରେ ଅପାର ସୁଖ ର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି I