ଛୁଆ ଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ନିଜର କପଡା ବଦଳାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ପୁରା ଖବର ପଢିକି ଉଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ

ପିତାମାତା ପିଲା ଙ୍କ ର ଶିକ୍ଷ୍ୟା ପାଁଇ ପିଲା ଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଥାନ୍ତି I ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ଲାଭ କରିପାରିବେ I ଶିକ୍ଷ୍ୟା ବିନା ଜଣେ ପିଲା ର ଜୀବନ ଅଧୁରା ହେଇଥାଏ I ପିଲାଟି ର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଁଇ ପିତାମାତା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଥାନ୍ତି I ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ରେ ନିଜ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା କରିପାରିବେ I

ପିଲା ଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଙ୍କ ର ଭୂମିକା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ହେଇଥାଏ I ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଛାତ୍ର ମାନେ ବି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି I କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ କି ଏକ ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ଙ୍କ ସମୁଖ ରେ ପୋଷାକ କାଢିକି ପିଲା ଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି I ଏହି ପରି ଏକ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନେଦରଲାଣ୍ଡ ରେ I ଏଠାରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପିଲା ଙ୍କୁ ପୋଷାକ କାଢିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି I

ଡ୍ରାଏବି ହେରକେଶ ନାମ ଏହି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜିରୋ ହାର୍ଟ ରିଜୋନାବେଡ଼ ସ୍କୁଲ ରେ ଜୀବି ବିଜ୍ଞାନ ର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି I ଏବଂ ସେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଙ୍କୁ କପଡା ବଦଳାଇ ବଦଳାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି I ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ I ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଙ୍କ ର କହିବା ଅନୁସାରେ ବହି ରେ ଖାଲି ପଢ଼ାଇଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଇ ନ ଥାଏ I ତେଣୁ ବହି ର ପାଠ ଅନୁସାରେ ସେହି ପୋଷାକ ଏହି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପିନ୍ଧି ତା ଉପରେ ନିଜ ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି I

ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଙ୍କ ର କହିବା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁପରି ସହଜ ରେ ପାଠ କୁ ବୁଝିପାରିବେ ସେପରି ପିଲା ଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷ୍ୟା ଦେବା ଉଚିତ ହେଇଥାଏ I ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସହଜ ରେ ଗୋଟେ ପାଠ କୁ ବୁଝି ପାରିବେ I ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଙ୍କ ର ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଥାନ୍ତି I