ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହିଳା ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ

ସର୍ବଦା ଆପଣ ଙ୍କ ର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଇ ବି ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀ ଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରେ ରହିଥାନ୍ତି I କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ବି କୌଣସି ଗୁଣ ରେ କମ ନୁହନ୍ତି I ବିଗତ ଦିନ ରେ ହେଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ରେ ଗବେଷକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯୁବତୀ ମାନେ ବି ଏହି ମାମଲା ରେ କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି I

ମହିଳା ରଖିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ

ପ୍ରଥମ ଗୃପ ର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି I ରିଲେସନସିପ ରେ ଏଥିପାଇ ରହିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ର ସୁରକ୍ଷ୍ୟା କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ନ ଥାନ୍ତି I

ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃପ ମହିଳାମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଏକ ରୁ ଅଧିକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିପାରିବେ I

ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଗୃପ ର ମହିଳାମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ ଅଧିକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତି I

ଚତୁର୍ଥ ଗୃପ ର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଙ୍କ ର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏପରି ବାଧ୍ୟହେଇ ପଦକ୍ଷପ ନେଇଥାନ୍ତି I ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜ ର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା କୁ ପୁରା କରିପାରିବେ I