ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ଅନଲାଇନ ରେ ଦେଲେ ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଉ ଲଗାଇଲେ ଏତେ ମୁଲ୍ୟ, ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଦେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ

ଆପଣ ତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟ ରେ ଓ ଏହା ର ନିଲାମୀ ବିଷୟ ରେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନିଲାମୀ ବିଷୟ ରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ I ସୂଚନା ମୁତାବିକ ବ୍ରିଟେନ ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ 33 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ର ନିଲାମୀ ପାଁଇ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରିଥିଲେ I ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ର ମୂଲ୍ୟ 65880 ପାଉଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି I ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରିବା ର କାରଣ କଣ I

ବ୍ରିଟେନ ରେ ୟର୍କ୍ଷ୍ୟର ରେ ରହୁଥିବା 33 ବର୍ଷୀୟ ସାଇମନ ଓକେନ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ର ଫୋଟୋ ବିଗତ ସପ୍ତାହ ରେ ନିଲାମୀ ୱେବସାଇଟ ରେ ପକାଇଛନ୍ତି I ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଙ୍କୁ ବିକିବା ର କାରଣ ବି କହିଛନ୍ତି ଓ କିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ର ହାନିଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧ ରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି I

ଖବର ମୁତାବିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ପିଲା ର ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି I ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ର କୌଣସି ବି କଥା ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବି ଖାତିର କରୁ ନାହାନ୍ତି I ସେ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇ ପାରନ୍ତି I ତେବେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ର ଫୋଟୋ ସହ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି 65880 ପାଉଣ୍ଡ I ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଏହି ବିଷୟ ରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଙ୍କ ର ହତ୍ୟା କରିବା ର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି I

ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ର ପତ୍ନୀ ଲିଆଣ୍ଡ୍ର ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ବିଷୟ ରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଖୁବ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପତି ଙ୍କ ର ହତ୍ୟା ବି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ I ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଲୋକେ ମହିଳା ଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିହାସ ବି କରିଥିଲେ I କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ସେ କେବଳ ଲୋକ ଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଁଇ ଏହା କରିଥିଲେ I