He Prabhu ରଜ କୁଇନ ବିଜେତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ…

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଜ କୁଇନ୍ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ରଜ କୁଇନ୍ ବିଜେତା ମାନଙ୍କ ବୟସ କେତେ। ଯଦି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

୧ ବର୍ଷାମୋହିନୀ ଦାସ – ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ବର୍ଷାମୋହିନୀ ଦାସ ଯିଏକି ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୧ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୬ ବର୍ଷ।

୨. ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା – ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ରଜ କୁଇନ୍ ସିଜିନ୍ ୨ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୫ ବର୍ଷ।

୩. ସ୍ମାରଣିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ – ସ୍ମାରଣିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୩ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୪ ବର୍ଷ.

୪. ଜାଙ୍କଲିନ୍ ପରିଡା – ଜାଙ୍କଲିନ୍ ପରିଡା ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୪ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୩ ବର୍ଷ।

୫. ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ – ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୪ ର ଦୀତ୍ଵିୟ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜିତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୪ ବର୍ଷ।

୬. ସବିତା ପଲାଇ – ସବିତା ପଲାଇ ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୫ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ସବିତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୩ ବର୍ଷ।

୭. ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା – ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୬ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୫ ବର୍ଷ।

୮. ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକ – ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୬ ର ଦୀତ୍ୱିୟ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ସୁମନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୧ ବର୍ଷ।

୯. ସିପ୍ରା ନୟକ- ସିପ୍ରା ନୟକ ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୭ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୫ ବର୍ଷ।

୧୦. ଆଦିତି ଦାସ – ଆଦିତି ଦାସ ରଜକୁଇନ୍ ସିଜିନ ୮ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୧ ବର୍ଷ।