ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପଦା ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଏତିକି ଅନ୍ତର, ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେବେ

ବିଗତ ଦିନ ର ସୂଚନା ମୁତାବିକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ନିକ ଜନସ ଙ୍କ ର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି I ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି I କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଙ୍କ ର ବୟସ ମଧ୍ୟ ରେ କେତେ ଅନ୍ତର ରହିଛି I

ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ I ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ନିକ ଙ୍କ ର ବିଗତ ଦିନ ରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି I ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି I ତେବେ ଇତି ମଧ୍ୟ ରେ ନିକ ଙ୍କ ର ମା ବି ବେଶ ଚର୍ଚା ରେ ଅଛନ୍ତି I କାରଣ ତାଙ୍କ ର ସୁନ୍ଦରତା ବି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କମ ନୁହେଁ I

ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ନିକ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ କେବଳ 11 ବର୍ଷ ର ଅନ୍ତର ରହିଛି I ପ୍ରିୟଙ୍କା 36 ବର୍ଷ ର ଅଟନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ 52 ବର୍ଷ ର ଅଟନ୍ତି I ଅର୍ଥାତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ର ଅନ୍ତର ରହିଛି I