ସରକାର ଙ୍କ ର ନିୟମ – କେବେ ହେଲେ ଗୁଗୁଲ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 3 ଗୋଟି ଜିନିଷ , ନ ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ 14 ଦିନ ଜେଲ !

କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ର ଧରା ପଡିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଥାଏ I ଏବଂ ଏହି କାମ ପାଁଇ ଆପଣ ଜେଲ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି I

ଆଜିକା ସମୟ ରେ ସାରା ଦେଶ ରେ ସରକାର ଇଣ୍ଟେର୍ନେଟ ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି I କିନ୍ତୁ ଚାଇଲଡ ପରର୍ଣଗ୍ରାଫି କୁ ନେଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉଠାଯାଇଛି I ଏବଂ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ୱେବସାଇଟ ବି ବ୍ୟାନ କରିବା ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି I ଏବଂ ସବୁ ଟେଲିକମ ସେକ୍ଟର କୁ ବି ଏହି ନିଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି I

ପାଇରେସି ଆଜିକା ସମୟ ରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ I ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ବି ସହିବାକୁ ପଡିଛି I କାରଣ କିଛି ଫିଲ୍ମ ରିଜିଲ ପୂର୍ବ ରୁ ହିଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେର୍ନେଟ ରେ ପାଇଥାଉ I ତେଣୁ ଏହା କୁ ନେଇ ଭାରତ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ବି ଏଥିପାଇ କଠୋର ନିୟମ ବି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି I ଯଦି ଆପଣ ବି ଗୁଗୁଲ ରୁ କୌଣସି ବ୍ଳକଡ଼ ୱେବସାଇଟ କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଜେଲ ହେଇପାରେ I

ଆତଙ୍କବାଦ ବି ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷ୍ୟା ର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି I ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଙ୍କ ର ଗତିବିଧି କୁ ଅନଲାଇନ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ବି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ପାରିବ I