ଭିଡ଼ିଓ: ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅନୋଖା ରୋମାନ୍ସ ଏଠାରେ ମହିଳା ମାନେ ବିଶାଳକାୟ ସାପ ସହ କରନ୍ତି ….

ଆପଣ ମସାଜ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିଶାଳକାୟ ସାପ ମଧ୍ୟ ରେ ଅଜଗର ସହ କେବେ ମସାଜ କରି ନ ଥିବେ I ସେଠାରେ ଲୋକ ଙ୍କୁ ସାପ ନା ଶୁଣିକି ହିଁ ଡର ଲାଗିଥାଏ I ଏଠାରେ ଯୁବତୀ ଆରାମ ରେ ସାପ ସହ ମସାଜ କରୁଛନ୍ତି I ଏହି ଭିଡିଓ ରେ ଯୁବତୀ ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ର ଦେଖି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ I ତେବେ ସାପ ଦ୍ୱାରା ମସାଜ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ରେ ଲାଗିଛି I ଏହି ଯୁବତୀ ଏପରି ଭୟାନକ ସାପ ସହ ମସାଜ କରିବା ଘଟଣା ବେଶ ଚର୍ଚା ରେ ରହିଛି I ଏହି ଯୁବତୀ ବି ପ୍ରଥମେ ଦରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଏହା କୁ ଏନଜୋୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ I

ସଂସାଇନ, ମସାଜ ର ମ୍ୟାନେଜର ଙ୍କ କହିବା ପରେ ଯୁରେବତୀ ସାପ ଙ୍କ ସହ ମସାଜ କରିବା କୁ ରାଜି ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ର ଡର କମି ନ ଥିଲା 15 ମିନିଟ ପରେ ସାପ ଙ୍କ ସହ ମସାଜ କୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ I ସଂସାଇନ ଙ୍କ ଉପରେ 250 କିଲୋ ର ପାଇଥାନ ସାପ କୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାପ ଟି ବି ଯୁବତୀ ଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଯୁବତୀ ମସାଜ ର ମଜା ନେଇଥିଲେ I ଏବଂ ଏହି 29 ବର୍ଷୀୟ ସଂସାଇନ ସାପ ଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା I